LOTUSkring Nijkerk

Op 25 november werden de leden van onze kring verrast door een bezoek van 1 van de bestuursleden met een lekkere verrassing in de vorm van een kerststol.

Het bestuur heeft gemeend om in deze tijd op de laatste lesavond van het jaar maar op een andere manier in te vullen, en toch even een voordeur contact te hebben, dit is door de leden erg gewaardeerd.

We wensen iedereen een gezond 2021.

Secretariaat: LOTUSaanvragen via:
Aartje Arbon Jolanda Druijff
Elly Takmastraat 78 tel.: 06 23061211
3813 MD Amersfoort e-mail: 
tel.: 06 48099198  
e-mail: contactformulier